CZ   |   DE   |   EN

NÁŠ TÝM

JUDr. Vít Svejkovský je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během studia vykonával několik let praxi v mezinárodních advokátních kancelářích v Praze. Taktéž absolvoval studium na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a praxi v bavorské advokátní kanceláři. Po dokončení právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do AK SVEJKOVSKÝ & KABELKOVÁ - advokáti s.r.o., kde působí i v současné době.

Je spoluautorem publikace – Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku vydané v Nakladatelství C.H.Beck. Dále je spoluautorem publikace - Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím vydané v Nakladatelství C.H. Beck.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek s prospěchovým stupněm výtečně je zapsán v seznamu advokátů a věnuje se především česko-německému podnikatelskému sektoru.
zpět

Přehledně

Všichni partneři naší kanceláře vystudovali Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, získali titul JUDr. a složili advokátní zkoušky s prospěchovým stupněm výtečně.


Praha
Holečkova 21, 150 00 Praha 5
praha@aksvejkovsky.cz
tel.: 230 234 177

Plzeň
Kamenická 1, 301 00 Plzeň
plzen@aksvejkovsky.cz
tel.: 377 227 287