CZ   |   DE   |   EN

NÁŠ TÝM

JUDr. Jaroslav Svejkovský je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pracuje jako advokát od roku 1988, od roku 2003 společník AK SVEJKOVSKÝ & KABELKOVÁ - advokáti s.r.o. Od roku 2006 do roku 2014 a od roku 2017 dosud je členem Legislativní rady vlády ČR. Pracuje v orgánech České advokátní komory (v Kontrolní radě, Představenstvu). Je členem Rozkladové komise ministra zdravotnictví.

Spolupracoval na tvorbě nového občanského zákoníku. Publikuje v odborných časopisech, je vedoucím autorského kolektivu mnoha Komentářů vydaných u prestižního nakladatelství C.H.BECK (Správa cizího majetku a svěřenské fondy, Zdravotnictví a právo, Zákon o advokacii, Vzory, Právnické osoby v novém občanském zákoníku atd.). Je spoluautorem i Komentáře u nakladatelství Wolters Kluwer – Občanský zákoník. Je předsedou Kolegium Paměti národa Plzeň.

Je nositelem prestižního ocenění ceny sv. Yva – právník roku 2012 pro obor občanské právo (hmotné a procesní).
zpět


Přehledně

Všichni partneři naší kanceláře vystudovali Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, získali titul JUDr. a složili advokátní zkoušky s prospěchovým stupněm výtečně.


Praha
Holečkova 21, 150 00 Praha 5
praha@aksvejkovsky.cz
tel.: 230 234 177

Plzeň
Kamenická 1, 301 00 Plzeň
plzen@aksvejkovsky.cz
tel.: 377 227 287