CZ   |   DE   |   EN

NÁŠ TÝM

JUDr. Eva Kabelková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1986. Advokátkou se stala v roce 1988. V roce 1994 absolvovala stáž ve Francii u Pařížské advokátní komory. Od roku 2003 vykonává advokátní praxi jako společník AK SVEJKOVSKÝ & KABELKOVÁ - advokáti s.r.o. a je insolvenčním správcem.

V roce 2008 a 2009 se podílela na zpracování návrhu zákona o bytovém spoluvlastnictví. Je autorkou a spoluautorkou publikací vydaných v Nakladatelství C.H.Beck – Nový občanský zákoník – Srovnání nové a současné úpravy občanského práva; je autorkou komentáře – Věcná břemena v novém občanském zákoníku; spoluautorkou komentáře – Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku; komentáře – Pacht a nájem v novém občanském zákoníku a publikace – Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku.
zpět
Přehledně

Všichni partneři naší kanceláře vystudovali Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, získali titul JUDr. a složili advokátní zkoušky s prospěchovým stupněm výtečně.


Praha
Holečkova 21, 150 00 Praha 5
praha@aksvejkovsky.cz
tel.: 230 234 177

Plzeň
Kamenická 1, 301 00 Plzeň
plzen@aksvejkovsky.cz
tel.: 377 227 287