CZ   |   DE   |   EN

SPOLUPRÁCE
Notářský úřad JUDr. Jany Svejkovské
Kamenická 1, 301 00 Plzeň
notar@notar-svejkovska.cz
tel.: 377 320 988


Finanční poradce Mgr. Jiří Novotný
Nádražní 14, 301 00 Plzeň
novotny.jiri@bcas.cz
tel.: 606 601 600


Daňoví poradci Accontis – účetní servis s.r.o.
Houškova 32, 326 00 Plzeň
info@accontis.cz
tel.: 377 448 926


Německá advokátní kancelář Weiss Glimm Gutwin
Nürnberger Straße 71, 910 52 Erlangen
kontakt@wgg.eu
tel.: 0049 9131 88515-0


Pojišťovací zprostředkovatel a soudní znalec v oblasti pojišťovnictví Ing. Gustav Vacek
Borská 55, 301 00 Plzeň
vacek@ysat.cz
tel.: 777 289 120


Patentová kancelář Langrova, s.r.o.
Skrétova 48, 301 00 Plzeň
office@patent-langrova.cz
tel.: 377 237 550


Auditor a daňový poradce MARK AUDIT CONSULTING s.r.o.
Houškova 32, 326 00 Plzeň
markaudit@markaudit.cz
tel.: 377 455 374

Aktuálně

Advokát Vít Svejkovský 12. 9. 2018 úspěšně obhájil na Univerzitě Karlově v Praze rigorózní práci, složil státní zkoušku z občanského práva a byl mu přidělen titul JUDr.

JUDr. Jaroslav Svejkovský přednášel dne 25. 7. 2018 na 23. světovém kongresu dětských psychiatrů na téma souhlas s hospitalizací nezletilého pacienta.

Jednosvazkový Komentář občanského zákoníku od C. H. Beck, jehož je i JUDr. Eva Kabelková spoluautorkou, obdržel dne 15. 6. 2018 cenu Karlovarských právnických dnů

Plzeň
Kamenická 1, 301 00 Plzeň
plzen@aksvejkovsky.cz
tel.: 377 227 287Praha
Holečkova 21, 150 00 Praha 5
praha@aksvejkovsky.cz
tel.: 230 234 177