CZ   |   DE   |   EN

NÁŠ TÝM

Mgr. Ondřej Faist je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou ukončil v roce 2005. Vykonával praxi advokátního koncipienta v AK SVEJKOVSKÝ & KABELKOVÁ - advokáti s.r.o. Samostatným advokátem se stal v roce 2009. Při výkonu advokacie úzce spolupracuje s AK SVEJKOVSKÝ & KABELKOVÁ - advokáti s.r.o. Provozuje všeobecnou praxi se zaměřením na právo občanské a obchodní.

Je spoluautorem publikace vydané v Nakladatelství C.H.Beck – Nový občanský zákoník – Srovnání nové a současné úpravy občanského práva.
zpět


Přehledně

Všichni partneři naší kanceláře vystudovali Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, získali titul JUDr. a složili advokátní zkoušky s prospěchovým stupněm výtečně.


Praha
Holečkova 21, 150 00 Praha 5
praha@aksvejkovsky.cz
tel.: 230 234 177

Plzeň
Kamenická 1, 301 00 Plzeň
plzen@aksvejkovsky.cz
tel.: 377 227 287