CZ   |   DE   |   EN

NÁŠ TÝM

Mgr. Ondřej Faist je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou ukončil v roce 2005. Vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol. Samostatným advokátem se stal v roce 2009. Při výkonu advokacie úzce spolupracuje s AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol. Provozuje všeobecnou praxi se zaměřením na právo občanské a obchodní.

Je spoluautorem publikace vydané v Nakladatelství C.H.Beck – Nový občanský zákoník – Srovnání nové a současné úpravy občanského práva.
zpětAktuálně

Advokát Vít Svejkovský 12. 9. 2018 úspěšně obhájil na Univerzitě Karlově v Praze rigorózní práci, složil státní zkoušku z občanského práva a byl mu přidělen titul JUDr.

JUDr. Jaroslav Svejkovský přednášel dne 25. 7. 2018 na 23. světovém kongresu dětských psychiatrů na téma souhlas s hospitalizací nezletilého pacienta.

Jednosvazkový Komentář občanského zákoníku od C. H. Beck, jehož je i JUDr. Eva Kabelková spoluautorkou, obdržel dne 15. 6. 2018 cenu Karlovarských právnických dnů

Plzeň
Kamenická 1, 301 00 Plzeň
plzen@aksvejkovsky.cz
tel.: 377 227 287Praha
Holečkova 21, 150 00 Praha 5
praha@aksvejkovsky.cz
tel.: 230 234 177