CZ   |   DE   |   EN

NÁŠ TÝM

JUDr. Jaroslav Svejkovský je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pracuje jako advokát od roku 1988, od roku 2003 společník AK Svejkovský, Kabelková a spol. Od roku 2006 do roku 2014 a od roku 2017 dosud je členem Legislativní rady vlády ČR. Pracuje v orgánech České advokátní komory (v Kontrolní radě, Představenstvu). Je členem Rozkladové komise ministra zdravotnictví.

Spolupracoval na tvorbě nového občanského zákoníku. Publikuje v odborných časopisech, je vedoucím autorského kolektivu mnoha Komentářů vydaných u prestižního nakladatelství C.H.BECK (Správa cizího majetku a svěřenské fondy, Zdravotnictví a právo, Zákon o advokacii, Vzory, Právnické osoby v novém občanském zákoníku atd.). Je spoluautorem i Komentáře u nakladatelství Wolters Kluwer – Občanský zákoník. Je předsedou Kolegium Paměti národa Plzeň.

Je nositelem prestižního ocenění ceny sv. Yva – právník roku 2012 pro obor občanské právo (hmotné a procesní).
zpět


Aktuálně

Advokát Vít Svejkovský 12. 9. 2018 úspěšně obhájil na Univerzitě Karlově v Praze rigorózní práci, složil státní zkoušku z občanského práva a byl mu přidělen titul JUDr.

JUDr. Jaroslav Svejkovský přednášel dne 25. 7. 2018 na 23. světovém kongresu dětských psychiatrů na téma souhlas s hospitalizací nezletilého pacienta.

Jednosvazkový Komentář občanského zákoníku od C. H. Beck, jehož je i JUDr. Eva Kabelková spoluautorkou, obdržel dne 15. 6. 2018 cenu Karlovarských právnických dnů

Plzeň
Kamenická 1, 301 00 Plzeň
plzen@aksvejkovsky.cz
tel.: 377 227 287Praha
Holečkova 21, 150 00 Praha 5
praha@aksvejkovsky.cz
tel.: 230 234 177