CZ   |   DE   |   EN

NÁŠ TÝM

JUDr. Eva Kabelková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1986. Advokátkou se stala v roce 1988. V roce 1994 absolvovala stáž ve Francii u Pařížské advokátní komory. Od roku 2003 vykonává advokátní praxi jako společník AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol. a je insolvenčním správcem.

V roce 2008 a 2009 se podílela na zpracování návrhu zákona o bytovém spoluvlastnictví. Je autorkou a spoluautorkou publikací vydaných v Nakladatelství C.H.Beck – Nový občanský zákoník – Srovnání nové a současné úpravy občanského práva; je autorkou komentáře – Věcná břemena v novém občanském zákoníku; spoluautorkou komentáře – Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku; komentáře – Pacht a nájem v novém občanském zákoníku a publikace – Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku.
zpět

Aktuálně

Advokát Vít Svejkovský 12. 9. 2018 úspěšně obhájil na Univerzitě Karlově v Praze rigorózní práci, složil státní zkoušku z občanského práva a byl mu přidělen titul JUDr.

JUDr. Jaroslav Svejkovský přednášel dne 25. 7. 2018 na 23. světovém kongresu dětských psychiatrů na téma souhlas s hospitalizací nezletilého pacienta.

Jednosvazkový Komentář občanského zákoníku od C. H. Beck, jehož je i JUDr. Eva Kabelková spoluautorkou, obdržel dne 15. 6. 2018 cenu Karlovarských právnických dnů

Plzeň
Kamenická 1, 301 00 Plzeň
plzen@aksvejkovsky.cz
tel.: 377 227 287Praha
Holečkova 21, 150 00 Praha 5
praha@aksvejkovsky.cz
tel.: 230 234 177